Hospodaření obce

Schválený rozpočet 2017 – vyvěšeno 18. 1. 2017

Závěrečný účet minulých let

Závěrečný účet aktuální

Návrh rozpočtu minulých let

Návrh rozpočtu aktuální

Rozpočet obce minulých let

Rozpočet obce aktuální – schválený rozpočet 2017

Výhledy : střednědobý výhled – vyvěšeno 14.2.2017

Rozpočtové opatření – vyvěšeno 10. 3. 2017

Rozpočtové opatření č. 1 -vyvěšeno 13. 3. 2017

Rozpočtové opatření č. 2 – vyvěšeno 10. 4. 2017

Výroční zpráva 2016