Mladí hasiči

Pod hlavičkou SDH Hřibojedy pracuje v obci Kolektiv dětí mladých hasičů pod vedením Ilony

Čepelkové,Petra Jakla, Vlasty Machačové, Šárky Medlíkové. Základnu tvoří cca 26 dětí ve

věku od 4 – 16 let. Jelikož ubývá členů z řad mladých hasičů s místem bydliště přímo

v Hřibojedech, kroužek mladých hasičů má aktivní členy i z okolních vesnic jako je Žireč,

Dvůr Králové a úspěšně spolupracuje společně s SDH v Choustníkově Hradišti, se kterým

má pro sezonu 2014 – 2015 společné družstvo starších.

 

Veškerou svoji činnost uveřejňují na svých webových stránkách: www.hribojedy.estranky.cz a

hlavně na facebookových stránkách.

DSC0072