Úřední deska

 

ÚŘEDNÍ DESKA 2018 vyvěšeno sejmuto
 Rozpočet 2018 18.12.2017
 Střednědobý výhled schválený ZO 11.12.2017 18.12.2017
 DSO Hustiřanka rozpočet 2018  5.1.2018
 Schválený střednědobý výhled DSO Hustiřanka  5.1.2018
Výběrové řízení Metodik Mikroregionu Hustiřanka 5.1.2018
Pozvánka na zasedání ZO dne 7.2.2018 30.1.2018  6.3.2018
Rozpočtové opatření č.1  DSO Hustiřanka 10.2.2018
Zadavací_dokumentace 16.02.2018  6.3.2018
VV Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 16.02.2018  24.4.2018
Záměr prodeje rybníku v Malých Hřibojedech p.p.č. 1418/2 a 1419 k.ú. Hřibojedy 18.2.2018  8.3.2018
Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1093/2 k.ú. Hřibojedy 18.2.2018
Rozvaha 23.2.2018
Závěrečný účet 23.2.2018
Finální zpráva 23.2.2018
Příloha 23.2.2018
VZZ 12 23.2.2018
FIN 12 23.2.2018
Pozvánka na zasedání ZO dne 14.3.2018 6.3.2018 19.3.2018
Rozpočtové opatření č. 2 DSO Hustiřanka 15.3.2018
Schválený závěrečný účet 15.3.2018
Rozpočtové opatření č. 1 25.3.2018
Pozvánka na zasedání ZO dne 18. 4. 2018 10.4.2018  24.4.2018
Rozpočtové opatření č. 2 24.4.2018
Rozpočtové opatření č. 3 24.4.2018
Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. 24.4.2018
Veřejná vyhláška o provozu FÚ 24.4. 2018
Informace FU zasílání složenek 24.4.2018
Informace FU o zpřístupnění hromadného předpisu 24.4.2018
Rozpočtové opatření č. 4 4.5.2018
Návrh závěrečného účtu DSO Hustiřanka 8. 5. 2018
FIN DSO Hustiřanka 8. 5. 2018
Výsledovka DSO Hustiřanka 8. 5. 2018
Rozvaha DSO Hustiřanka 8. 5. 2018
Příloha DSO Hustiřanka 8. 5. 2018
Zpráva o výsl. hospodaření DSO Hustiřany 8. 5. 2018
Všeobecná pokladní správa Hřibojedy 14.5.2018
Záměr pronájmu obecního majetku 14.5.2018
Rozpočtové opatření č. 3 DSO Hustiřanka 1.6.2018
DSO Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání 1.6.2018
Fin DSO Hustířanka  prosinec 2017 1.6.2018
Příloha DSO Hustířanka prosinec 2017 1.6.2018
Rozvaha DSO Hustířanka prosinec 2017 1.6.2018
Výsledovka DSO Hustířanka prosinec 2017 1.6.2018
Závěrečný účet DSO Hustířanka 2017 1.6.2018
Rozpočtové opatření č. 5 3.6.2018
Pozvánka na zasedání ZO dne 13. 6. 2018 4.6.2018 27.9.2018
Veřejná vyhláška vlastníkům lesa  2.7.2018
Usnesení o nařízení el. dražby 13.7.2018 27.9.2018
Usnesení o nařízení el. dražby 13.7.2018 27.9.2018
Pozvánka na zasedání ZO dne 25.7.2018 17.7.2018 27.9.2018
Záměr pronájmu poz. parc. č. 28/1 a 1237 k.ú. Hřibojedy 19.7.2018 27.9.2018
Záměr pronájmu poz. parc. č. 1283 k.ú. Hřibojedy 19.7.2018 27.9.2018
Veřejná vyhláška provoz 28.7.2018 Noční Kuks 20.7.2018 27.9.2018
Rozpočtové opatření č. 6 23.7.2018
Vyhláška – mimořádné klimatické podmínky   25.7.2018
Návrh územního plánu Hřibojedy 8.8.2018 27.9.2018
Informace o místě volebních okrsků 8.8.2018 12.11.2018
Místo konání voleb 8.8.2018 12.11.2018
Rozhodnutí o poskytnutí min. členů OVK 8.8.2018 12.11.2018
Rozpočtové opatření č. 4 DSO Hustiřanka  30.8.2018
Zrušení mimořádných klimatických podmínek 10.9.2018
Pozvánka na zasedání ZO 19. 9.2018 11. 9. 2018 27.9.2018
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 17.9.2018 15.10.2018
Rozpočtové opatření č. 7 Hřibojedy 27.9.2018
Pozvánka na zasedání ZO dne 31.10.2018 22.10.2018 12.11.2018
Rozpočtové opatření č. 8 Hřibojedy 24.10.2018
Rozpočtové opatření č. 9 Hřibojedy 12.11.2018
Veřejná vyhláška Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 13.11.2018 3.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 26.11.2018
Plnění rozpočtu k 31.10.2018 29.11.2018
Návrh – střednědobý výhled  29.11.2018
Pozvánka na zasedání ZO dne 17.12.2018 9.12.2018

 

 

 

 

 

 

 .

.