Vyhlášky, směrnice

Změna OZV č. 1/2011 o poplatku za komunální odpad – změna ceny odpadů na rok 2019

č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ

č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hřibojedy

č. 1/2015 o povolení vjezdu

č. 1/2013 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

č. 1/1/12 o povolení vjezdu ZRUŠENA OZV 1/2015

č. 1/2011 o poplatku za komunální odpad

č. 1/2009, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hřibojedy

č. 2/2009, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Hřibojedy1/2015 o povolení vjezduč.

č. 3/2009, o místním poplatku ze psů

č. 5/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

č. 6/2009, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky obce Hřibojedy

Jednací řády zastupitelstva a jednací řády výborů

 

 

Nařízení schválené na zasedání zastupitelstva dne 19.2.2014:

Nařízení č. 1 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území obce

Příloha k nařízení č. 2 – mapa zimní údržba

Nařízení č. 2 kterým se vymezují úseky místních komunikacích obce Hřibojedy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Naíízení č. 3 kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území obce Hřibojedy

Nařízení č. 4 o provedení čísel popisných a evidenčních na území obce Hřibojedy, o označení místních částí (evidenčních jednotek) a veřejných prostranstvích