Zastupitelstvo

Starosta obce : Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.
1. místostarosta : Jaroslav Voňka
2. místostarosta: Vlasta Machačová

zastupitelé:

Josef Červený
Ilona Čepelková
Libor Machač
Renata Dlouhá

účetní obce : Dagmar Miková