Zastupitelstvo

Starosta obce : Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.
místostarosta: Vlasta Machačová

zastupitelé:

Josef Červený
Ilona Čepelková
Libor Machač
Renata Dlouhá                                                                      Jaroslav Voňka

účetní obce : Dagmar Miková