Archiv

ÚŘEDNÍ DESKA 2018 vyvěšeno sejmuto
 Rozpočet 2018 18.12.2017
 Střednědobý výhled schválený ZO 11.12.2017 18.12.2017
 DSO Hustiřanka rozpočet 2018  5.1.2018
 Schválený střednědobý výhled DSO Hustiřanka  5.1.2018
Výběrové řízení Metodik Mikroregionu Hustiřanka 5.1.2018
Pozvánka na zasedání ZO dne 7.2.2018 30.1.2018  6.3.2018
Rozpočtové opatření č.1  DSO Hustiřanka 10.2.2018
Zadavací_dokumentace 16.02.2018  6.3.2018
VV Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 16.02.2018  24.4.2018
Záměr prodeje rybníku v Malých Hřibojedech p.p.č. 1418/2 a 1419 k.ú. Hřibojedy 18.2.2018  8.3.2018
Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1093/2 k.ú. Hřibojedy 18.2.2018
Rozvaha 23.2.2018
Závěrečný účet 23.2.2018
Finální zpráva 23.2.2018
Příloha 23.2.2018
VZZ 12 23.2.2018
FIN 12 23.2.2018
Pozvánka na zasedání ZO dne 14.3.2018 6.3.2018 19.3.2018
Rozpočtové opatření č. 2 DSO Hustiřanka 15.3.2018
Schválený závěrečný účet 15.3.2018
Rozpočtové opatření č. 1 25.3.2018
Pozvánka na zasedání ZO dne 18. 4. 2018 10.4.2018  24.4.2018
Rozpočtové opatření č. 2 24.4.2018
Rozpočtové opatření č. 3 24.4.2018
Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. 24.4.2018
Veřejná vyhláška o provozu FÚ 24.4. 2018
Informace FU zasílání složenek 24.4.2018
Informace FU o zpřístupnění hromadného předpisu 24.4.2018
Rozpočtové opatření č. 4 4.5.2018
Návrh závěrečného účtu DSO Hustiřanka 8. 5. 2018
FIN DSO Hustiřanka 8. 5. 2018
Výsledovka DSO Hustiřanka 8. 5. 2018
Rozvaha DSO Hustiřanka 8. 5. 2018
Příloha DSO Hustiřanka 8. 5. 2018
Zpráva o výsl. hospodaření DSO Hustiřany 8. 5. 2018
Všeobecná pokladní správa Hřibojedy 14.5.2018
Záměr pronájmu obecního majetku 14.5.2018
Rozpočtové opatření č. 3 DSO Hustiřanka 1.6.2018
DSO Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání 1.6.2018
Fin DSO Hustířanka  prosinec 2017 1.6.2018
Příloha DSO Hustířanka prosinec 2017 1.6.2018
Rozvaha DSO Hustířanka prosinec 2017 1.6.2018
Výsledovka DSO Hustířanka prosinec 2017 1.6.2018
Závěrečný účet DSO Hustířanka 2017 1.6.2018
Rozpočtové opatření č. 5 3.6.2018
Pozvánka na zasedání ZO dne 13. 6. 2018 4.6.2018 27.9.2018
Veřejná vyhláška vlastníkům lesa  2.7.2018
Usnesení o nařízení el. dražby 13.7.2018 27.9.2018
Usnesení o nařízení el. dražby 13.7.2018 27.9.2018
Pozvánka na zasedání ZO dne 25.7.2018 17.7.2018 27.9.2018
Záměr pronájmu poz. parc. č. 28/1 a 1237 k.ú. Hřibojedy 19.7.2018 27.9.2018
Záměr pronájmu poz. parc. č. 1283 k.ú. Hřibojedy 19.7.2018 27.9.2018
Veřejná vyhláška provoz 28.7.2018 Noční Kuks 20.7.2018 27.9.2018
Rozpočtové opatření č. 6 23.7.2018
Vyhláška – mimořádné klimatické podmínky   25.7.2018
Návrh územního plánu Hřibojedy 8.8.2018 27.9.2018
Informace o místě volebních okrsků 8.8.2018 12.11.2018
Místo konání voleb 8.8.2018 12.11.2018
Rozhodnutí o poskytnutí min. členů OVK 8.8.2018 12.11.2018
Rozpočtové opatření č. 4 DSO Hustiřanka  30.8.2018
Zrušení mimořádných klimatických podmínek 10.9.2018
Pozvánka na zasedání ZO 19. 9.2018 11. 9. 2018 27.9.2018
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 17.9.2018 15.10.2018
Rozpočtové opatření č. 7 Hřibojedy 27.9.2018
Pozvánka na zasedání ZO dne 31.10.2018 22.10.2018 12.11.2018
Rozpočtové opatření č. 8 Hřibojedy 24.10.2018
Rozpočtové opatření č. 9 Hřibojedy 12.11.2018
Veřejná vyhláška Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 13.11.2018 3.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 26.11.2018
Plnění rozpočtu k 31.10.2018 29.11.2018
Návrh – střednědobý výhled  29.11.2018
Návrh rozpočtu DSO Hustiřanka 2019 29.11.2018
Příloha – plnění rozpočtu DSO Hustiřanka  29.11.2018
Rozpočtové opatření č. 5 DSO Hustiřanka  29.11.2018
Pozvánka na zasedání ZO dne 17.12.2018 9.12.2018
Veřejná vyhláška oznámení opatření obecné povahy ÚZEMNÍ PLÁN Hřibojedy 19.12.2018
Rozpočtové opatření č. 10  20.12.2019

 

ÚŘEDNÍ DESKA 2017 VLOŽENO SEJMUTO
Záměry prodeje obecního majetku  31.8.2016
Veřejná vyhláška Zadání územního plánu Libotov 21.9.2016  26.2.2017
Informace Úřadu práce – VPP 17.10.2016
Záměr prodeje p.p.č. 1052 k.ú. Hřibojedy 19.10.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 3.11.2016
 Veřejná vyhláška Královéhradeckého kraje  14.11.2016  26.2.2017
Návrh územního plánu Hřibojedy – společné jednání 29.12.2016  14.2.2017
Návrh územního plánu Dubenec  12.1.2017
Záměr prodeje pozemku 31.1.2017  2.3.2017
Exekuční příkaz 31.1.2017
Návrh rozpočtu Mikroregion Hustiřanka 1.2.2017
Zpráva o uplatnění připomínek k územnímu plánu Kuks 3.2.2017
Návrh územního plánu Kuks 3.2.2017
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Litič 8.2.2017
Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu 13.2.2017 20.3.2017
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregion Hustířanka 27.2.2017
Pozvánka na zasedání ZO dne 6.3.2017 27.2.2017  27.3.2017
Závěrečný účet Hřibojedy 2.3.2017
Provizorium Mikroregion Hustiřanka 2.3.2017
 Záměr prodeje pozemku p.č. 1102 v k.ú. Hřibojedy  13.3.2017
Rozpočtové opatření č. 1 13.3.2017
Střednědobý výhled rozpočtu  20.3.2017
Schválený rozpočet 2017 20.3.2017
Uzavírka silnice Hřibojedy – Libotov 24.3.2017
Situace uzavírky Hřibojedy – Libotov 24.3.2017
Pozvánka na zasedání ZO 3.4.2017 27.3.2017
Odchyt psa 3.4.2017  24.7.2017
Výzva k podání nabídky  6.4.2017
Rozpočtové opatření č. 2 10.4.2017
Pozvánka na zasedání ZO 24.4.2017 13. 4. 2017  24.7.2017
Veřejná vyhláška FÚ daň z nemovitosti 27.4.2017  24.7.2017
Informace daň z nemovitostí  27.4.2017  24.7.2017
Informace daň z nemovitostí 27.4.2017  24.7.2017
Rozpočtové opatření č. 3 30.4.2017
Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného 1.5.2017  
Závěrečný účet Mikroregionu HustiřankaFin.prosinec 2016Návrh závěrečného účtu 2016Příloha prosinec 2016Rozvaha prosinec 2016Výsledovka prosinec 2016Zpráva o výsl. přezkoumání 2016 4.5.2017
Záměr prodeje pozemků p.p.č. 1126/1 a p.p.č.1126/2 k.ú. Hřibojedy 12.5.2017  30.5.2017
Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1410 k.ú. Hřibojedy 12.5.2017  30.5.2017
Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu 25.5.2017 19.6.2017
Rozpočtové opatření č. 4 27.5.2017
Pozvánka na zasedání ZO 12.6.2017 2.6.2017  24.7.2017
Závěrečný účet Mikroregionu Hustiřanka – přílohy viz výše z 4.5.2017 6.6.2017
Návrh veř. projednání ÚP Dubenec 16.6.2017
Střednědobý výhled rozpočtu  19.6.2017
Program a pravidla příspěvek ČOV 20.6.2017
Rozpočtové opatření č. 5 20.7.2017
Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1126/1 k.ú. Hřibojedy 1.8.2017  23.8.2017
Rozpočtové opatření č. 6 10.8.2017
Pozvánka za zasedání ZO 21. 8.2017 14.8.2017  23.8.2017
Návrh územního plánu Hřibojedy 14.8.2017  27.9.2017
Volby 2017 – volební okrsek 22.8.2017  14.11.2017
Volby 2017 – počet členů komise 22.8.2017  14.11.2017
Volby 2017 – doba a místo konání 22.8.2017  14.11.2017
Záměr prodeje poz, parc. č. 1093/2 vč. sochy Garinuse v k.ú. Hřibojedy 23.8.2017
Rozpočtové opatření č. 7 11. 9. 2017
Návrh – Střednědobý výhled 11.9..2017
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství .návrh opatření obecné povahy  15.9.2017
Pozvánka za zasedání ZO 2. 10. 2017 23.9.2017
Uzavírka silnice Žireč – Hřibojedy 23.9.2017
Schválený střednědobý výhled 9.10.2017
Rozpočtové opatření č. 8 9.10.2017
Veřejná vyhláška aktualizace zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje  16.10.2017
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Dvůr Králové nad Labem  16.10.2017
Rozpočet DSO Mikroregionu Hustířanka 23.10.2017
Uzavírka v místní části Hvězda, obec Hřibojedy 3.11.2017
Oznámení o uzavírce 3.11.2017
Verejna_vyhlaska_priloha (1) 3.11.2017
Pozvánka na 13. 11. 2017 6.11.2017
Veřejná vyhláška obecné povahy  10.11.2017
Rozpočtové opatření č. 9 14.11.2017
Prezidentské volby 2018 14.11.2017
Návrh střednědobého rozpočtu 16.11.2017 16.12.2017
Senátní volby 2018 22.1.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018 23.11.2017
Návrh rozpočtu DSO Hustiřanka 1.12.2017
Návrh Střednědobého výhledu DSO 1.12.2017
 Pozvánka zastupitelstva 11.12.2017  1.12.2017
 Rozpočtové opatření č. 10 16.12.2017
Střednědobý výhled  rozpočtu 16.12.2017