GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: obec Hřibojedy
Sídlo: Hřibojedy 60, 544 01
Datová schránka: gjjapgg
Kontakt: Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. – starosta obce
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ilona Čepeková, kontakt: [email protected]

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tom, že jste k němu udělili souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

V případě, že poskytnutí těchto informací bude, zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména opakované v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů.
Uvedený správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uvedené v záznamu o činnostech zpracování:GDPR_web_zaznam_cinosti (xls/htm/pdf)