Historie

Obec rozkládající se na Libotovském hřbetu se dělíla na Hřibojedy Malé Hřibojedy a Hvězdu.

Nedaleko obce se nacházela řada lomů, ve kterých byl těžen pískovec,byl zde prováděn i archeologický výzkum mesolitického tábořiště.Spodní vody prorážely na mnoha místech na povrch a vytvářely četné studánky – vítaný zdroj pitné vody pro místní obyvatele.Řada potůčku tak napájela i dva hřibojedské rybníky.

Hřibojedy jsou poprvé připomínány v roce 1398.V roce 1539 se majitelem stal Adam Zilwar,pan žirečského panství.Rod Zilwarů se však připojil ke stavovskému povstání,proto mu po bitvě na Bílé hoře,jako trest za tuto účast bylo panství zkonfiskováno.Bez vědomí císaře/který je chtěl dát jezuitům/ bylo pak panství prodáno Marii Magdaléně Trčkové.Ta je odkázala svému synovi Adamovi,císařskému generálovi Valdštejnova vojska.Tam také Adam Trčka se zúčastnil proticísařského spiknutí,panství tedy bylo zkonfiskováno i rod Trčku a v roce 1652 věnováno jezuitům.Dne 10.září 1773 byl jezuitský řád zrušen,poté spravovala Hřibojedy /jako součást žirečského panství/Státní pozemková správa.

V roce 1825 kopil majetek v dražbě nový majitel Martin Wagner se svoji chotí Klárou.Po svých rodičích zdědil Hřibojedy Jindřich Wagner,který je v roce 1888 prodal průmyslníku Josefu Erichovi z Jaroměře.Po něm zdědil panství jeho syn Josef.Po roce 1850 náležely Hřibojedy do soudního okresu Dvůr králové n/L

Obci se nevyhnuly válečné události.V roce 1813 přes ni táhli ruští vojáci/účastníci napoleonských válek/ a při prusko-rakouské válce v roce 1866 byla obec střídavě v moci Rakušanů a Prusů.Je zde také z této doby památník padlích vojáků.

Až do roku 1874 neměly Hřibojedy vlastní školu.V roce 1874 byla v obci pro německé děti založena jednotřídní německá škola.

V roce 1930 byl založen odbor Národní jednoty severočeské,byl zde také Sbor dobrovolných hasičů německá knihovna,Kulturverband a raiffeisenka.

V roce 1945 kdy došlo k odsunu němců začalo osídlování Hřibojed .Přistěhovali se sem lidé od Semil i jiných částí země ale také několik Volyňských Čechů.V roce1958 zde bylo utvořeno družstvo,které se v roce 1975 sloučilo z družstvem Hvězda Hubenec.

Od roku 1953 Paní Zdeňka Dlouhá vedla při místní lidové knihovně dramatický kroužek Pampelišky . Byla oceněna vyznamenáním na Pražském hradě Byl založen SDH pod vedením pana p Plška Josefa a Jana Dlouhého st. A pracuje i v součastné době .

Současnost

V součastné době je v naší obci 210 obyvatel a z toho je 40 dětí do 15ti let věku. Pracuje zde kroužek mladých hasičů a Dobrovolný sbor hasičů.

V naší obci není základní škola.Dětí musí dojíždět do Základní školy Dukelských bojovníků v Dubenci,která je vzdálena 6km..Do této školy dojíždí děti z 11 obcí. Do Dvora Králové nad Labem,který je vzdálen 10km dojíždí 4 děti. Ani mateřská škola zde není. Děti dojíždějí do dva kilometry vzdáleného Libotova.

Při Obecním úřadu v naší obci pracuje kulturní komise.Jedou z její akcí je setkání důchodců,které se pořádá každý první čtvrtek v měsíci. Tato akce se setkala s velmi dobrým ohlasem.

Turistické zajímavosti

V blízkém okolí naší obce se nachází známý Braunům přírodní Betlém,/1km/ zámek Kuks /6km/ se sochami Matyáše Brauna ,,Ctnosti a Neřesti,,a historická lékárna. V nedalekém Dvoře Králové n/L /10km/ ZOO a SAFARI,kostel, ze kterého je krásná vyhlídka na okolí a několik příjemných hospůdek.Je zde také velmi příjemné nově zrekonstruované Tyršovo koupaliště Zvičina./15km/ Nejvyšším bodem je ZVIČINA ,kde je restaurace Raisova chata, lyžařský vlek a příhodný svah k paraglidingu. V Jaroměři/10km/je možno navštívit historickou pevnost Josefov z období Prusko-Rakouské války roku 1866.Z této doby se v naší obci dochoval pomník padlých vojáků. V Žirči/ 3km/je sportovní letiště ,kde je v letním období otevřeno občerstvení U ANDULY. Velký Vřešťov/12km/ se nachází rybník s autokempinkem .

Napsat komentář