Výzva občanům – ČOV

VÝZVA OBČANŮM – ČOV

Vážení  občané,

jako vlastníkům nemovitosti v obci Hřibojedy si dovoluje vedení obce předložit nabídku pomoci při řešení  čištění a likvidaci odpadních vod z Vaší nemovitosti.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační program: Výzva č. 11/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Domovní čistírny odpadních vod“

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet EO napojených na ČOV se vypočítá z bilance přítoku do ČOV v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok vydělený koeficientem 18,7. Jedná se o osoby trvale žijící v řešeném území a osoby využívající budovy ve vlastnictví obce, které neslouží k dosahování zisku. pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Alokace: 100 mil. Kč.

Zastupitelstvo by se chtělo do této Výzvy zapojit a zkusit získat finanční prostředky pro financování jednotlivých ČOV pro občany trvale přihlášených v obci. Výše dotace je až 80 %.  Žádosti se přijímají již od 1. 11. 2016 a budou uspokojeny do výše vyčerpání 100 mil. Kč dle pořadí přihlášení.

Žádáme Vás tedy tímto o zamyšlení, zda Vaše stávající likvidace odpadních vod je vyhovující a zvážení možnosti využít nabídky k financování ČOV prostřednictvím případně získané dotace obce od MŽP ČR.

Váš závazný požadavek či nezájem na pořízení domovní čističky odpadních vod z prostředků obce formou případně získané dotace prosím vyjádřete svým podpisem a zaškrtnutím Vašeho rozhodnutí. V sobotu 22. 10., ev. neděli 23. 10. Vás budou osobně kontaktovat zástupci obce, kteří budou moci odpovědět na případné dotazy.

Případný čas schůzky je možné upřesnit na telefonech:

  • Malé Hřibojedy a Hvězda – 603 220 949 (Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.)
  • Hřibojedy – 604 907 157 (Vlasta Machačová) , 604 442 170 (Libor Machač)

602 453 929 (Renata Dlouhá)

 

——————————–ZDE ODDĚLTE ———————————

Mám / nemám zájem o řešení způsobu likvidace odpadních vod (pořízení domovní ČOV) od z mé nemovitosti čp. ……………………………… prostřednictvím obce z případné dotace MŽP ČR

Dne …………….. Jméno a příjmení vlastníka nemovitosti: ………………………………………………….

Tel. kontakt pro následné řízení : ………………………………… Podpis: …………………………………….

Vážení  občané,

jako vlastníkům nemovitosti v obci Hřibojedy si dovoluje vedení obce předložit nabídku pomoci při řešení  čištění a likvidaci odpadních vod z Vaší nemovitosti.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační program: Výzva č. 11/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Domovní čistírny odpadních vod“

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet EO napojených na ČOV se vypočítá z bilance přítoku do ČOV v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok vydělený koeficientem 18,7. Jedná se o osoby trvale žijící v řešeném území a osoby využívající budovy ve vlastnictví obce, které neslouží k dosahování zisku. pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Alokace: 100 mil. Kč.

Zastupitelstvo by se chtělo do této Výzvy zapojit a zkusit získat finanční prostředky pro financování jednotlivých ČOV pro občany trvale přihlášených v obci. Výše dotace je až 80 %.  Žádosti se přijímají již od 1. 11. 2016 a budou uspokojeny do výše vyčerpání 100 mil. Kč dle pořadí přihlášení.

Žádáme Vás tedy tímto o zamyšlení, zda Vaše stávající likvidace odpadních vod je vyhovující a zvážení možnosti využít nabídky k financování ČOV prostřednictvím případně získané dotace obce od MŽP ČR.

Váš závazný požadavek či nezájem na pořízení domovní čističky odpadních vod z prostředků obce formou případně získané dotace prosím vyjádřete svým podpisem a zaškrtnutím Vašeho rozhodnutí. V sobotu 22. 10., ev. neděli 23. 10. Vás budou osobně kontaktovat zástupci obce, kteří budou moci odpovědět na případné dotazy.

Případný čas schůzky je možné upřesnit na telefonech:

  • Malé Hřibojedy a Hvězda – 603 220 949 (Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.)
  • Hřibojedy – 604 907 157 (Vlasta Machačová) , 604 442 170 (Libor Machač)

602 453 929 (Renata Dlouhá)

 

—————————————————-ZDE ODDĚLTE —————————————————-

 

Mám / nemám zájem o řešení způsobu likvidace odpadních vod (pořízení domovní ČOV) od z mé nemovitosti čp. ……………………………… prostřednictvím obce z případné dotace MŽP ČR

Dne …………….. Jméno a příjmení vlastníka nemovitosti: ………………………………………………….

Tel. kontakt pro následné řízení : ………………………………… Podpis: …………………………………….