Vítejte na stránkách obce Obec Hřibojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Milostivé léto III

  • Markéta Hamanová
  • 191

nabídka služby Občanské poradny od
Oblastní charity Dvůr Králové

Chystá se třetí vlna Milostivého léta
Od 1. července do 30. listopadu 2023 proběhne akce tzv. Milostivé léto III.
Milostivé léto III nabízí možnost zbavit se dluhů na sociálním pojištění a daních.
V případě, že bude v období od 1. července do 30. listopadu 2023 uhrazen původní dluh (tzv. jistinu), pak bude po splnění dalších podmínek zbytek dluhu odpuštěn.
Daňové milostivé léto 2023
Daňové milostivé léto 2023 nabízí možnost dlužníkům zbavit se dluhů, které mají u Finanční či Celní správy ČR, případně i Ministerstva financí, soudů nebo Vězeňské služby. Odpuštění se týká pouze příslušenství dluhů a bagatelních dluhů vzniklých do 30. září 2022. Na dluhy vzniklé po tomto datu se možnost odpuštění nevztahuje.
První krokem je zjištění či ověření existence dluhu na dani. Aktuální stav nedoplatků lze zjistit online prostřednictvím portálu Moje daně a cPortálu Celní správy ČR. Případně je možné o evidenci nedoplatků požádat přímo u příslušného úřadu.
Daňové milostivé léto 2023 – obce a kraje
K Daňovému milostivému létu se mohou připojit i obce a kraje. Pokud tak rozhodne zastupitelstvo a do 30. září 2023 vydá příslušné usnesení, vztahuje se možnost odpuštění na dluhy z místních poplatků (ze psů, svozu odpadu apod.) nebo odvody za porušení rozpočtové kázně.
Pojistné milostivé léto 2023
Pojistné milostivé léto 2023 nabízí možnost dlužníkům zbavit se dluhů, které mají u České správy sociálního zabezpečení (dále ČSSZ), které jsou vymáhány v rámci správní exekuce. Při splnění podmínek akce bude dlužníkům odpuštěno penále z pojistného a exekuční náklady. Odpuštění se týká pouze dluhů evidovaných do 30. září 2022. Na dluhy vzniklé po tomto datu se možnost odpuštění nevztahuje. Možnost se vztahuje na dluhy na důchodovém nebo nemocenském pojištění a na příspěvku na politiku zaměstnanosti. Odpuštění se týká všech plátců pojistného (fyzických i právnických osob).
Zajímá Vás k akci Milostivé léto III více informací? Mohlo by využití Milostivého léta III být řešením i pro Vás? Obraťte se na Občanskou poradnu a získejte více informací. Objednávat se můžete na tel. číslech 731 598 850, 703 855 728, 739 685 113 nebo na e-mailu [email protected].
Naše pomoc je bezplatná a anonymní.
Obrátit se na nás můžete i s dotazy ohledně finanční problematiky (dluhy, exekuce, oddlužení, rodinný rozpočet), bydlení (nájemní vztahy), pracovně-právní problematiky, rodinných a mezilidských vztahů (rozvod, výživné, péče o děti, problémové soužití), majetkoprávní problematiky (spotřebitelství, dědictví, spoluvlastnictví) či psychologického poradenství.
Mgr. Jana Mikásková, vedoucí Občanské poradny