Vítejte na stránkách obce Obec Hřibojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Odpady

Od října 2021 byl nastaven v naší obci nový systém třídění odpadu. Z dotace z Královéhradeckého kraje byly pořízeny popelnice na tříděny odpad o objemu 120 litrů do každé dománosti v naší obci.
V každé domácnosti tak mají žlutou poplenici na plasty a modrou popelnici na papír. 

Cílem změny je umožnit třídění i ukládání papíru a plastu v každé domácnost bez ohledu na její využití k trvalému nebo rekreačnímu pobytu. Obec vychází z pozitivních zkušeností jiných obcí, kde při pečlivém třídění odpadů dochází k nižším nákladům na svoz z obcí. 

Nyní ze všech 4 sběrných míst (pod rybníkem a u budovy Obecního úřadu v Hřibojedech, na zastávce v Malých Hřibojedech a na Hvězdě u hasičárny) zmizely velké kontejnery (1100 l) na plasty a papíry. Na těchto sběrných místech zůstává jen jeden kontejner na sklo v Hřibojedech pod rybníkem a tři kontejnery na kov - Hřibojedy pod rybníkem, Malé Hřibojedy u kapličky a Hvězda u hasičské zbrojnice. 

Od 1. ledna 2022 vstoupila v platnost dvě nové obecně závazné vyhlášky obce týkající se odpadového hospodářství: OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a OZV č. 3/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity. Plátce poplatku (tzn. společenství vlastníků jednotek či vlastník nemovitosti) však musí nově splnit ohlašovací povinnost
a objednat si předem kapacitu nádoby na odpad, a to do 31. ledna 2022. Tuto ohlašovací povinnost musí nově splnit i vlastník nemovitosti, ve které nemá trvalé bydliště žádný občan.

Cena 1 litru odpadu činí 0,90 Kč/l, tj. za popelnici o velikosti 120 l zaplatí občan 108 Kč za měsíční vývoz
(v roce 2022 plánováno 13 vývozů) cena popelnice tedy bude činit 1 404 Kč. Splatnost tohoto poplatku je pro období od 1. 1. – 30. 6. stanovena do 30. 9. a pro období od 1.7. do 31. 12. do 31. 3. Poplatník uhradí až za skutečně odvezené množství odpadu.


Informace občanům obce Hřibojedy o odpadech

publikováno: 5. 1. 2022 07:37, Vlasta Machačová

Novinky z úřadu

Veřejné zakázky

publikováno: 24. 4. 2023

  • Markéta Hamanová


Profil zadavatele veřejných zakázek je k dispozici  zde.

Udržovací práce a obnova havarijního stavu části MK III. třídy v úseku od propustku C1-M2(km 0,437) k napojení UK-M1(km 1,030)

Veřejné zasedání ZO

publikováno: 25. 1. 2023,

  • začíná ve středu 1. 2. 18:00 - končí v 19:30
  •  místo konání Obecní úřad
Veřejné zasedání ZO