Vítejte na stránkách obce Obec Hřibojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Odpady

Kalendář svozu odpadu na rok 2024

Od 1. ledna 2022 vstoupila v platnost obecně závazná vyhlášky obce týkající se odpadového hospodářství: OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Od 1. ledna 2024 nová Obecně závazná vyhláška obce Hřibojedy o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity.

Plátce poplatku (tzn. společenství vlastníků jednotek či vlastník nemovitosti) musí splnit ohlašovací povinnost a objednat si předem kapacitu nádoby na odpad, a to do 31. ledna 2024. Tuto ohlašovací povinnost musí nově splnit i vlastník nemovitosti, ve které nemá trvalé bydliště žádný občan.

Cena 1 litru odpadu činí 1,00 Kč/l, tj. za popelnici o velikosti 120 l zaplatí občan 120 Kč za vývoz. Splatnost poplatku je pro období

od 1. 1. – 30. 6. stanovena do 30. 9.

a pro období

od 1.7. do 31. 12. do 31. 3.

Poplatník uhradí až za skutečně odvezené množství odpadu.


Od října 2021 byl nastaven v naší obci nový systém třídění odpadu. 

Z dotace z Královéhradeckého kraje byly pořízeny popelnice na tříděny odpad o objemu 120 litrů do každé dománosti v naší obci.
V každé domácnosti tak mají žlutou poplenici na plasty a modrou popelnici na papír. 

Cílem změny je umožnit třídění i ukládání papíru a plastu v každé domácnost bez ohledu na její využití k trvalému nebo rekreačnímu pobytu. Obec vychází z pozitivních zkušeností jiných obcí, kde při pečlivém třídění odpadů dochází k nižším nákladům na svoz odpadu. 

Proto ze všech 4 sběrných míst (pod rybníkem a u budovy Obecního úřadu v Hřibojedech, na zastávce v Malých Hřibojedech a na Hvězdě u hasičárny) zmizely velké kontejnery (1100 l) na plasty a papíry. Na těchto sběrných místech zůstává jen jeden kontejner na sklo v Hřibojedech pod rybníkem a tři kontejnery na kov - Hřibojedy pod rybníkem, Malé Hřibojedy u kapličky a Hvězda u hasičské zbrojnice. 

Informace občanům obce Hřibojedy o odpadech

publikováno: 1. 2. 2024 18:24, Markéta Hamanová

Novinky z úřadu a obce

ÚŘAD - dovolená 20. a 21. 6. 2024

publikováno: 17. 6. 2024

  • Markéta Hamanová
  • 15
ÚŘAD - dovolená 20. a 21. 6. 2024

Z důvodu dovolené bude Obecní úřad Hřibojedy

ve dnech 20. a 21. 6. 2024 uzavřen.

Těšit se na vás budeme opět v pondělí 24. 6. 2024 v úředních hodinách.

Uzavření pošty

publikováno: 17. 6. 2024

  • Markéta Hamanová
  • 21
Uzavření pošty

ve středu 19. 6. 2024

bude po celý den pobočka pošty v Hřibojedech uzavřena

Vazba kytic ze zahrádky

publikováno: 17. 6. 2024

  • Markéta Hamanová
  • 16
Vazba kytic ze zahrádky

27. 6. 2024 od 17:00 v zasedací místnosti OÚ Hřibojedy