Vítejte na stránkách obce Obec Hřibojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Rozšíření vodovodní infrastruktury

Název projektu: Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/04/22_026/0000447

Obec Hřibojedy je příjemcem dotace v rámci operačního programu s názvem Operační program Životní prostředí 2021 – 2027, specifického cíle 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou, opatření 1.4.4 Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů, výzvy č. 26 – Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody.

Popis projektu

Projekt řeší rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy (vodojem, ATS aj.). Současně dojde i k napojení nových obyvatel na vodovodní síť, kteří jsou momentálně zásobováni pitnou vodou prostřednictvím kapacitně nedostačujících studní.

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění pravidelných dodávek pitné vody v dostatečném množství a kvalitě pro obyvatele obce Hřibojedy, a to v souladu s PRVKUK a projektovou přípravou podpořenou v rámci výzvy NPŽP č. 3/2020.

Dotace

Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 59 717 995,41 Kč,
z toho maximální výše dotace od EU je 41 802 596,78 Kč (70 %)
a minimální podíl vlastního financování je 17 915 398,63 Kč (30 %).

Na vlastní podíl financování byla poskytnuta půjčka ze SFŽP na základě výzvy z NPŽP č. 1/2022 PU.

Harmonogram projektu

Předpokládané zahájení fyzické realizace projektu: 04/2024

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 10/2026

Udržitelnost: 10 let od finančního ukončení projektu

publikováno: 10. 4. 2024 18:10, Markéta Hamanová

Novinky z obce

Hřibojedy v dějinách

publikováno: 13. 5. 2024,

  • začíná v úterý 28. 5. 17:00 - končí v 18:30
  •  místo konání Obecní úřad
Hřibojedy v dějinách

Srdečně vás zveme na sousedské setkání - prezentaci

Hřibojedy v dějinách

Kdy: 28. 5. 2024 od 17:00

Kde: zasedací místnost obecního úřadu

Prezentuje Bc. Jan Skala 

Akce je zdarma.

Více inforamcí na plakátu nebo na tel.č. 775 783 231