Program a pravidla - příspěvek na ČOV


Program a pravidla:

Aktualizace: PROGRAM A PRAVIDLA ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY č. P/1 2017, která stanovují podmínky pro podávání žádosti o příspěvek na výstavbu domovních ČOV …. schváleno ZO 31.10.2018, vyvěšeno 10.11.2018 

PROGRAM A PRAVIDLA ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY č. P 1 / 2017, která stanovují podmínky pro podávání žádostí o příspěvek na výstavbu domovních ČOV……vyvěšeno 20. 6.2017

Formuláře:

aktualizováno: 7. 10. 2021 18:00, OI Developer

Novinky z úřadu

Odpady

aktualizace stránky: 5. 1. 2022

  • Vlasta Machačová

Od října 2021 byl nastaven v naší obci nový systém třídění odpadu. Z dotace z Královéhradeckého kraje byly pořízeny popelnice na tříděny odpad o objemu 120 litrů do každé dománosti v naší obci. Žlutou poplenici na plasty a modrou popelnici na papír. 

FORMULÁŘE

aktualizace stránky: 24. 10. 2021

  • Vlasta Machačová
obsah stránky