Vítejte na stránkách obce Obec Hřibojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Oprava obecní komunikace

  • Markéta Hamanová
  • 462

v místní části Hvězda obce Hřibojedy

Na základě získané dotace z Královéhradeckého kraje a uskutečněného výběrového řízení byla na přelomu srpna a září 2023 provedena rekonstrukce povrchu místní komunikace c1 v místní části Hvězda obce Hřibojedy v délce 600 m.

Opravovaný úsek komunikace vybudované v sedmdesátých letech byl za svou životností. Na části komunikace byly vyježděné koleje do podloží z makadamu, povrch komunikace byl narušený erozí, překopy pro inženýrské sítě, prorůstající vegetací apod.

Projektovou dokumentaci zpracoval Martin Malota z Jaroměře. Výběrového řízení se zúčastnily tři zájemci – spol. FOF s.r.o., spol. CAPOSTAV s.r.o. a spol. SWIETELSKY s.r.o. (odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Hradec Králové), která ve výběrovém řízení zvítězila.

Předpokládaná cena zakázky dle zpracovaného rozpočtu byla 1 172 482,00 Kč vč. DPH. Ve výběrovém řízení došlo ke snížení ceny na 85,00 % hodnoty díla dle položkového rozpočtu projektu, a to na částku 996 601,90 Kč vč. DPH. Na financování obec Hřibojedy získala zdroje z dotace Královéhradeckého kraje ve výši 498 tis. Kč (49,96 % z ceny díla) a z rozpočtu obce bylo uvolněno 498 601,90 Kč (50,04 % z ceny díla).

V poškozených místech bylo provedeno srovnání nerovnoměrného terénu a stržení okrajů cesty. Na srovnanou plochu byla provedena penetrace (asfaltové pojivo s penetračním spojovacím postřikem) a finišerem položený asfaltový sypaný recyklát v požadované tloušťce, který byl postupně strojně zhutněný. Na asfaltový recyklát byl aplikován asfaltový spojovací postřik a posyp jemným drceným kamenivem s následným zaválcováním do povrchu cesty.