Vítejte na stránkách obce Obec Hřibojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Úplná uzavírka místní komunikace

 • Markéta Hamanová
 • 367

Úplná uzavírka místní komunikace c3 v k. ú. Hvězda v úseku od km 0,437 (od mostku u staré hasičárny na Hvězdě) do km 1,030 (ke stoupání k Andrejsovým) 

dne 25. 8. 2023 (6:00 – 18:00 hodin)

a pak od 4. 9 do 17. 9. 2023

z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce: Rekonstrukce povrchu místní komunikace c3 v části Hvězda

Více zde:

OPRAVA OBECNÍ KOMUNIKACE  HŘIBOJEDY - HVĚZDA 

Na základě získané dotace z Královéhradeckého kraje a výběrového  řízení bude v začátkem září 2023 se uskuteční rekonstrukce povrchu  místní komunikace c3 v části Hvězda obce Hřibojedy v úseku 593 m. 

Opravovaný úsek začíná na mostku pod hasičskou zbrojnicí na Hvězdě (km 0,437), pokračuje podél Libotovského potoka a končí na křížení  obecních cest na odbočce / ke stoupání k Andrejsovým (km. 1,030). 

Rozsah prací: 

 1. Reprofilace stávající nerovnoměrné nivelety vozovky a částečné  vyrovnání stávajícího povrchu komunikace 
 2. Úprava krajů stržením drnů či nánosů.  
 3. Očištění stávající konstrukční vrstvy a nanesení vrstvy asfaltového  pojiva penetračním postřikem  
 4. Doplnění chybějící části požadované nivelety rozhrnutím  asfaltového recyklátu s postupným strojovým zhutněním vyrovnávací vrstvy. 
 5. Nanesení vrstvy asfaltového pojiva penetračním spojovacím  postřikem 
 6. Položení obrusné vrstvy asfaltového sypaného recyklátu 0/16 mm v  požadované tloušťce 7 cm na srovnanou plochu (niveletu), která  bude postupně strojně válcem zhutněná na tloušťku cca 5 - 6 cm.  
 7. Provedení asfaltového spojovacího postřiku asfaltovou emulzí 1,5  až 2,5 kg/m2 v celé ploše komunikace vč. úprav sjezdů  z komunikace. 
 8. Posyp celé této plochy jemným drceným kamenivem s následným  zaválcováním do povrchu cesty.

Harmonogram 

 • pátek 25. srpna 2023 – úprava nivelety středu vozovky a stržení  krajnic cesty 
 • začátek září – termín bude upřesněn SMS Info kanálem obce  Hřibojedy a telefonicky majitelé nemovitostí v opravovaném úseku 

PŘI OPRAVÁCH BUDE ÚSEK NEPRŮJEZDNÝ 

Pošta 

Ve dnech omezeného průjezdu nebude na adresy v opravovaném úseku  možné dodávat poštu. 

Pošta bude zanechána na úřadovně České pošty v Hřibojedech. 

Dotazy před zahájením prací a v průběhu realizace 

 • Ing. Mgr. Miloš Dohnálek, LL.M. – starosta +420 603 220 949 Renata Dlouhá – úřednice obce +420 602 453 929 

Stavební firma 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Hradec Králové Spojovací 57/56, 503 11 Hradec Králové – Svobodné Dvory 

Stavbyvedoucí: 

 • pan Novák +420 602 262 522 
 • pan Burýšek +420 602 166 214 

Oddělení přípravy staveb v HK: 

 • paní Pešková +420 702 247 822

Novinky z úřadu, obce a úřední desky

ÚŘAD - dovolená 20. a 21. 6. 2024

publikováno: 17. 6. 2024

 • Markéta Hamanová
 • 15
ÚŘAD - dovolená 20. a 21. 6. 2024

Z důvodu dovolené bude Obecní úřad Hřibojedy

ve dnech 20. a 21. 6. 2024 uzavřen.

Těšit se na vás budeme opět v pondělí 24. 6. 2024 v úředních hodinách.

Uzavření pošty

publikováno: 17. 6. 2024

 • Markéta Hamanová
 • 21
Uzavření pošty

ve středu 19. 6. 2024

bude po celý den pobočka pošty v Hřibojedech uzavřena

Vazba kytic ze zahrádky

publikováno: 17. 6. 2024

 • Markéta Hamanová
 • 16
Vazba kytic ze zahrádky

27. 6. 2024 od 17:00 v zasedací místnosti OÚ Hřibojedy