Obecně závazná vyhláška č.5/2019

platí od: 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky obce Hřibojedy.

Zastupitelstvo obce Hřibojedy se na svém zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. 11 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Zrušení obecně závazných vyhlášek

  1. (1)  Ruší se obecně závazná vyhláška obce Hřibojedy č. 2/2009, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Hřibojedy ze dne 26. 2. 2009.

  2. (2)  Ruší se obecně závazná vyhláška obce Hřibojedy č. 5/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 26. 2. 2009.

  3. (3)  Ruší se obecně závazná vyhláška obce Hřibojedy č. 1/2015, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst ze dne 11. 12. 2014.

    Čl. 2

    Účinnost

    Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.