Vítejte na stránkách obce Obec Hřibojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Obecně závazná vyhláška č.5/2019

vyvěšeno: 1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky obce Hřibojedy.

Zastupitelstvo obce Hřibojedy se na svém zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. 11 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Zrušení obecně závazných vyhlášek

  1. (1)  Ruší se obecně závazná vyhláška obce Hřibojedy č. 2/2009, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Hřibojedy ze dne 26. 2. 2009.

  2. (2)  Ruší se obecně závazná vyhláška obce Hřibojedy č. 5/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 26. 2. 2009.

  3. (3)  Ruší se obecně závazná vyhláška obce Hřibojedy č. 1/2015, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst ze dne 11. 12. 2014.

    Čl. 2

    Účinnost

    Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.