Vítejte na stránkách obce Obec Hřibojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Volby do Evropského parlamentu

  • Markéta Hamanová
  • 117
28. 4. 2024  v 16:00 končí lhůta pro občany jiného členského státu EU pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů ve volbách do Evropského parlamentu
V neděli 28. dubna 2024 končí lhůta pro občany jiného členského státu EU pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů ve volbách do Evropského parlamentu


Připomínáme občanům jiných členských států EU, kteří chtějí hlasovat na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu, že neděle 28. 4. 2024 je posledním dnem, kdy je možné osobně doručit Obecnímu úřadu Hřibojedy žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. – 8. 6. 2024. Po tomto datu nebude již zápis do seznamu voličů v žádném případě možný. Pokud takový volič již dříve požádal o zápis do seznamu voličů, nemusí nic dalšího činit.

Vzhledem k tomu, že tento den připadá na neděli 28. dubna 2024, tak bude možné v tento den od 8:00 do 16:00 telefonicky kontaktovat místostarostku Markétu Hamanovou na tel. č. 724 304 222 a domluvit se na osobním podání žádosti o zápis do seznamu voličů v poslední den této lhůty.

Při žádosti musíte prokázat svou totožnost, a to zejména platným občanským průkazem domovského státu, cestovním dokladem nebo průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, příp. i osvědčením o registraci.

Novinky z úřadu

Služby a poplatky

publikováno: 28. 4. 2024

  • Markéta Hamanová

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

Obec Hřibojedy podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a v souladu s článkem 15 odst. 3 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016, (dále jen „GDPR“), stanovuje s účinností
od 15. září 2018 tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

Změna úředních hodin

publikováno: 18. 4. 2024

  • Markéta Hamanová
  • 202
Změna úředních hodin

v úterý 23. 4. 2024 bude celý den uzavřen úřad z důvodu školení v HK

Odpady

publikováno: 1. 2. 2024

  • Markéta Hamanová

Kalendář svozu odpadu na rok 2024

  svoz-odpadu-v-roce-2024svoz-odpadu-v-roce-2024(PDF, 203 kB)

Od 1. ledna 2022 vstoupila v platnost obecně závazná vyhlášky obce týkající se odpadového hospodářství: OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.